Select Page
NexusTruck Service logotype
BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRAS
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

1988m. – įsteigta mokykla ir pavadinta Biržų profesine technikos mokykla.
1989m. – Biržų profesinės technikos mokyklos pavadinimas pakeistas į Biržų žemės ūkio mokykla.
1992m. – Biržų žemės ūkio mokyklos pavadinimas pakeistas į Biržų politechnikos mokykla.
2011m. – reorganizavus Vabalninko žemės ūkio ir Biržų politechnikos mokyklas įsteigtas Biržų technologijų ir verslo mokymo centras kartu su Vabalninko skyriumi.

CENTRO VIZIJA
Centras – moderni, atvira kaitai ir naujovėms profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo įstaiga. Čia ugdomas savarankiškas, atsakingas žmogus, gebantis savo žiniomis, pasiekimais kurti asmeninę ir šalies gerovę. Įstaigos veiklos įsivertinimas pagrįstas mokinių ir institucijos pažangos siekiu.

CENTRO MISIJA
Centras tenkina Biržų ir kaimyninių rajonų jaunimo švietimo poreikius, tėvų ir darbdavių pageidavimus, siekia aukštos profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo kokybės.

BENDRADARBIAVIMAS
Centras yra pasirašęs 18 bendradarbiavimo sutarčių su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis (su darbdaviais) bei 28 sutartis su mokymo įstaigomis. Centras bendradarbiauja su Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Panevėžio, Šiaulių rajonų bendrąjį lavinimą bei pagrindinį ugdymą teikiančiomis mokyklomis. Svarbiausios bendradarbiavimo veiklos yra profesinis orientavimas bei konsultavimas. Bendradarbiaujama su šalies profesinio mokymo įstaigomis, kolegijomis, universitetais. Vyksta pasidalijimas metodinio darbo patirtimi, gerosios patirties sklaida, meistriškumo konkursai, sportinės varžybos, kiti renginiai. Centras kiekvienais metais dalyvauja Darbo biržos skelbiamuose konkursuose dėl darbo rinkos programų įgyvendinimo.

MOKYMOSI GALIMYBĖS

Pagal inžinerijos ir inžinerinių paslaugų sritis ruošiami specialistai, kurie mokosi pagal modulines profesinio mokymo programas:

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą.

Mokiniai mokymo metu geba atlikti: variklių ir dalių tikrinimą bei gedimų nustatymą; variklinių transporto priemonių ir motociklų variklių montavimą, tikrinimą, bandymą ir priežiūrą; variklio mazgų arba visų variklių pakeitimą; sugedusių variklinių transporto priemonių dalių montavimą, tikrinimą, reguliavimą, išrinkimą, restauravimą ir keitimą; variklių ir stabdžių montavimą ar reguliavimą, vairo ar kitų variklinių transporto priemonių mazgų reguliavimą; variklinių transporto priemonių mechatronikos mazgų ir įtaisų montavimą, reguliavimą, priežiūrą ir keitimą; planinių priežiūros paslaugų teikimą, pavyzdžiui, alyvos keitimą, sutepimą ir variklio sureguliavimą, kad transporto priemonės veiktų sklandžiai ir būtų laikomasi taršą reglamentuojamų dokumentų; variklių ir jų mazgų surinkimą po taisymo.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Mokymo programa skirta parengti profesinius pagrindus ir įgūdžius turintį, pajėgų konkuruoti darbo rinkoje darbuotoją, gebantį atlikti automobilių, traktorių ir žemės ūkio mašinų techninės priežiūros ir remonto darbus įmonėse bei organizuoti privačią komercinę veiklą.

Mokiniai mokymo metu geba parinkti pagrindines mašinų konstrukcines medžiagas, moka jas apdirbti šaltkalvio, kalvio, suvirinimo, mechaninio apdirbimo būdais, išmano mašinų techninio serviso principus, mašinų priežiūros ir remonto dirbtuvių įrenginius, prietaisus, įrankius ir eksploatacines medžiagas, mašinų techninės priežiūros periodiškumą. Technikos priežiūros verslo darbuotojas moka saugiai naudotis mašinų serviso įranga, bendrosios techninės būklės įvertinimo stendais, diagnostikos prietaisais.

Pagal žemės ūkio paslaugų sritį ruošiami specialistai, kurie mokosi pagal Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą

Ši modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam žemės ūkio gamybos verslo darbuotojui parengti, kuris gebėtų dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje.
Mokiniai mokymo metu geba dirbti žemę, auginti įvairias žemės ūkio kultūras, prižiūrėti gyvulius, ruošti įvairius pašarus, gaminti gyvulininkystės ir augalininkystės produkciją, ją sandėliuoti, transportuoti bei realizuoti, dirbti žemės ūkio technika ir įrengimais, vystyti netradicinius žemės ūkio verslus, pritaikant žemės ūkio ekonomikos, verslo vadybos, rinkodaros bei ūkio veiklos apskaitos žinias ir naujausius žemės ūkio mokslo pasiekimus.

Centro mokiniai dalyvauja kitų profesinių mokyklų organizuojamuose profesinio meistriškumo konkursuose. Turi galimybę tobulinti profesinius praktinius įgūdžius Lietuvos sektoriniuose mokymo centruose, realiose darbo vietose bei stažuočių užsienyje metu. Pagal Europos regioninės plėtros fondo projektą „Profesinio mokymo įstaigos Biržų technologijų ir verslo mokymo centro infrastruktūros plėtra“ (Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0021) atnaujintos automobilių mechaniko ir suvirintojo praktinio mokymo klasės, įsigyta nauja, moderni, šiuolaikiška įranga. Besimokantiesiems ir privatiems asmenims suteikta galimybė lankyti ir įgyti TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų kursus bei pakeisti šių kategorijų transporto vairuotojų pažymėjimus.

ĮMONĖMS GALIME PASIŪLYTI:
– Centre veikiančią automobilių autoserviso paslaugas;
– bendradarbiavimo galimybes;
– vykdyti mokymą pameistrystės forma;
– maitinimo paslaugas;
– apgyvendinimo paslaugas.

KONTAKTAI
BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRAS

Adresas

Skratiškių g. 6, Biržai

Telefonas

8 450 32134
+370 668 76068

El. paštas

info@btvmc.lt

svetainė

www.btvmc.lt

facebook

www.facebook.com/birzutvmc
VABALNINKO SKYRIUS

Adresas

S. Neries g. 8, Vabalninkas, Biržų r.

Telefonas

8 450 54332 +370 668 76060

El. paštas

vabalninkoskyrius@btvmc.lt

svetainė

www.btvmc.lt