Select Page
NexusTruck Service logotype
UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla – atvira, lanksti, nuolat besimokanti ir siekianti tarptautinio pripažinimo mokykla.

MOKYKLOS MISIJA
· Rengti specialistus, atitinkančius regiono darbdavių ir visuomenės poreikius, sugebančius pritaikyti savo žinias ir įgūdžius informacinėje visuomenėje, gebančius įprasminti savo gyvenimą dabarties tikrovėje.
· Sudaryti sąlygas ir kurti aplinką, kurioje ugdytųsi asmenybės, gebančios socializuotis nuolat kintančiomis sąlygomis, įvairiose visuomenės veiklos ir darbo srityse, sudarant sąlygas tęstiniam mokymuisi, organizuoti kvalifikacijos kėlimą, perkvalifikavimą.

BENDRADARBIAVIMAS
Mokykla bendradarbiauja ir palaiko ryšius su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaikų teisių apsaugos, mokslo studijų institucijomis, pagrindinėmis, specialiosiomis, vidurinėmis, profesinėmis mokyklomis, kolegijomis, universitetais, įdarbinimo įstaigomis, tarptautinės paramos ir rėmimo fondais ir kt.).

MOKYMOSI GALIMYBĖS

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos siekis – padėti asmeniui įgyti profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei asmeninių gebėjimų lygį, ir sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą. Mokiniai gali įgyti pagrindinį, vidurinį bei profesinį išsilavinimą. Baigę aštuntą klasę priimami mokytis gimnazijos skyriaus devintoje klasėje. Bendradarbiaudami su Kauno technologijos universitetu, Utenos kolegija ir kitomis aukštosiomis mokyklomis, stengiamės mokiniams sudaryti sąlygas įgyti ne tik profesinį išsilavinimą, bet ir baigti bakalauro ar magistro studijas. Plačios galimybės kelti kvalifikaciją žmonėms, dirbantiems įvairiose srityse. Mokykla ne tik suteikia profesiją, bet stengiasi ugdyti pilietiškus, socialiai brandžius, sugebančius įprasminti save šiuolaikiniame pasaulyje žmones.

Norintiems persikvalifikuoti ar tobulinti turimą kvalifikaciją

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa
Valstybinis kodas –T43071605 Programos trukmė – 1,5 m. 90 kreditų Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Automobilių mechanikas

Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą. Baigus programą, automobilių mechanikai gebės dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių įrenginių remonto ir techninės priežiūros įmonėse. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių mechaniko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Turintiems vidurinį išsilavinimą

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa
Valstybinis kodas – M44071601 Programos trukmė – 2 m. (110 kreditų) Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – automobilių mechanikas
Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą. Baigus programą, automobilių mechanikai gebės dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių įrenginių remonto ir techninės priežiūros įmonėse.

Turintiems pagrindinį išsilavinimą

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa
Valstybinis kodas – M43071604 Programos trukmė – 3 m. (110 kreditų) Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – automobilių mechanikas
Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą. Baigus programą, automobilių mechanikai gebės dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių įrenginių remonto ir techninės priežiūros įmonėse. įrenginių derinimo, montavimo, priežiūros, tvarkymo ir taisymo. Programoje numatyti privalomieji ir pasirenkamieji moduliai. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.
KONTAKTAI
UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

Adresas

Kauno g. 108, Ukmergė

El. paštas

ukvm@ukvm.lt

svetainė

http://ukvm.lt/

facebook

www.facebook.com/ukvm.lt