Select Page
NexusTruck Service logotype
TELŠIŲ REGIONINIS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
Telšių regioninis profesinio mokymo centras
VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras (pirmasis pavadinimas – Varnių kaimo profesinė technikos mokykla Nr. 16) įkurtas 1963 metais.
VšĮ Telšių RPMC veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo ir profesinio mokymo veiklą, padėti asmeniui įgyti pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje. Centre vykdomos II-IV kvalifikacinio lygio programos, kurios apima 7 švietimo sritis: menų, verslo ir administravimo, informacijos ir ryšio technologijos, inžinerijos, gamybos ir perdirbimo, architektūros ir statybos, paslaugų asmenims. Centro veikla glaudžiai susijusi su darbo rinka ir socialiniais partneriais: partneriai dalyvauja centro veikloje ir valdyme, konsultuoja, dalyvauja mokymo procese, vykdant vietinius ir tarptautinius projektus, keliant mokytojų kvalifikaciją.
MOKYMOSI GALIMYBĖS

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras vykdo mokymus šių inžinerijos profesijų:

Automobilių mechaniko profesinio mokymo programa

skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą.

Automobilių kėbulo remontininko profesinio mokymo programa

skirta parengti kvalifikuotus automobilių kėbulo remontininkus, gebančius suvirinti ir sulituoti metalines ir nemetalines medžiagas, atlikti automobilių kėbulo techninės priežiūros darbus, išrinkti ir surinkti automobilius, diagnozuoti automobilių kėbulą, remontuoti automobilių kėbulą, dažyti automobilių kėbulą, šalinti automobilių kėbulo deformacijas be dažymo.

TruckLab dėka įrengta komercinio transporto mokomoji klasė. Įmonė “Jupojos technika” skirs priemones išsamesniam susipažinimui su šiuolaikine technika.

Suvirintojo profesinio mokymo programa

skirta kvalifikuotam suvirintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti atlikti suvirinimo darbus, suvirinti plieno jungčių kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, pjaustyti metalus terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu), suvirinti plieno lakštų jungčių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno lakštų sandūrines siūles dujiniu būdu, suvirinti aliuminio ir jo lydinių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, suvirinti aliuminio ir jo lydinių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.

Kviečiame įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą gimnazijos bei suaugusiųjų skyriuje ir profesiją: automobilių mechaniko, automobilių kėbulo remontininko, suvirintojo.

ĮMONĖMS GALIME PASIŪLYTI:
– kvalifikacijos tobulinimo kursus;
– pameistrystę;
– kompetencijų vertinimą pagal darbo patirtį;
– praktikantus.

KONTAKTAI
Viešoji įstaiga TELŠIŲ REGIONINIS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
TELŠIUOSE:

Adresas

S. Daukanto g. 17, Telšiai

El. paštas

telsiai.sektorinis@gmail.com

svetainė

https://telsiurpmc.lt

facebook

www.facebook.com/telsiurpmc
VARNIUOSE:

Adresas

S. Daukanto g. 6b, Varniai, Telšių r.

El. paštas

info@telsiurpmc.lt

svetainė

https://telsiurpmc.lt

facebook

www.facebook.com/telsiurpmc