Select Page
NexusTruck Service logotype
TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
Tauragės profesinio rengimo centras

Tauragės profesinio rengimo centras yra didžiausia Tauragės apskrities profesinio mokymo įstaiga. Tauragės profesinio rengimo centro pagrindinė veikla – pirminis ir tęstinis profesinis mokymas. Centro steigėja yra LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
1990 m. Tauragės politechnikumo vietoje buvo įsteigta Tauragės žemės ūkio ir technikos mokykla, kuri įsikūrė naujame pastatų komplekse. Mokykla 2000 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu reorganizuota į Tauragės profesinio rengimo centą.
2009 m. liepos 1 d. prie Centro po reorganizacijos prijungta Pajūrio žemės ūkio mokykla, kuri tapo Centro Pajūrio skyriumi. Skyrius, sumažėjus mokinių, uždarytas 2014 m.

MOKYKLOS VIZIJA
Pagrindinį, vidurinį ugdymą, pirminį ir tęstinį profesinį mokymą teikianti, atvira pokyčiams, regione lyderio pozicijas užimanti, mokykla.

MOKYKLOS MISIJA
Teikti pagrindinį, vidurinį ir profesinį išsilavinimą, vykdyti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą. Rengti specialistus, kurie žmogiškomis savybėmis, profesinėmis žiniomis ir gebėjimais tenkintų regiono darbo rinkos poreikius, būtų konkurencingi šalių darbo rinkose.

BENDRADARBIAVIMAS
Centras bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio švietimo, kultūros ir sporto, teisėsaugos, vaikų teisių apsaugos, mokslo ir studijų institucijomis, susijusiomis su Centro veikla. Centras palaiko ryšius su įmonėmis ir organizacijomis, mokymo įstaigomis, darbo biržomis, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmais, su kitais socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo centrais. Centras dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose ir programose. Organizuoja bendrus renginius su kitomis analogiškomis Lietuvos ir užsienio valstybių mokymo įstaigomis.

MOKYMOSI GALIMYBĖS

Centre įgyvendinamos specialybės susijusios su automobiliais: automobilių mechanikas, automobilių elektros įrengimų remontininkas. Mokydamiesi šių specialybių mokiniai įgyja žinių apie lengvųjų automobilių ir sunkvežimių remontą ir techninę priežiūrą.

Centre mokoma pagal 12 pirminio profesinio mokymo programų: apdailininko (statybininko), dažytojo – tinkuotojo padėjėjo, automobilių elektros įrengimų remontininko, automobilių mechaniko, suvirintojo, kompiuterinės įrangos derintojo, kosmetiko, higieninės kosmetikos kosmetiko, kirpėjo, padavėjo ir barmeno, apskaitininko. Taip pat šiais mokslo metais Centre mokoma pagal 11 tęstinio profesinio mokymo programų: metalo apdirbimo staklininko, suvirintojo, medienos apdirbimo staklininko, staliaus, siuvėjo, kosmetiko, kirpėjo, barmeno, virėjo, apskaitininko. Centre veikia vairavimo mokykla, žemdirbių tęstinio mokymo centras.
KONTAKTAI
TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

Adresas

Aerodromo g. 7, Tauragė

El. paštas

rastine@prc.taurage.lm.lt

svetainė

www.tauragesprc.lt

facebook

www.facebook.com/Tauragės-profesinio-rengimo-centras-258844447783931