Select Page
NexusTruck Service logotype
KAUNO TECHNIKOS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
KAUNO TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS
MOKYKLOS VIZIJA Modernus, atviras, besimokantis technologinio profilio profesinio mokymo centras, kuriame norisi mokytis ir dirbti.

MISIJA

Ugdyti konkurencingus specialistus, asmenybes, grindžiančius savo veiklą darnaus vystymosi, pilietiškumo, kūrybiškumo vertybėmis, užtikrinant lyderystę šalyje ir tarptautinėje profesinio rengimo erdvėje.

BENDRADARBIAVIMAS

Kauno technologijų mokymo centras bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio švietimo įstaigomis, bei darbo rinkos socialiniais partneriais. Centro mokiniai ir mokytojai turi galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose, programose ir tobulinti savo profesinę bei tarpkultūrinę kompetencijas.

MOKYMOSI GALIMYBĖS
Šiuo metu mokymo cente įgyvendinamos 4 mokymo programos susijusios su automobiliais: • Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa • Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinė mokymo programa • Automobilių elektros įrenginių remontininko modulinė profesinio mokymo programa • Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa
VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTO SEKTORINIS PRAKTINIO MOKYMO CENTRAS

Šiame centre mokiniai pritaiko teorines žinias praktiniuose darbuose ir įgyją visas reikalingas automobilio mechaniko specialisto kompetencijas. Šiuo centru naudosis ne tik Kauno technikos profesinio mokymo centro mokiniai, bet ir iš kitų Lietuvos profesinio mokymo įstaigų atvykę jaunuoliai, universitetų, kolegijų studentai.

Variklinių transporto priemonių remonto sektorinis praktinio mokymo centras įkurtas 2013-11-14, pastatytas vienas ir rekonstruoti du pastatai, rekonstruota vairavimo mokymo aikštelė.

Variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centras yra vienas moderniausių centrų Kauno regione, variklinių transporto priemonių ir remonto specialistų praktiniam mokymui įrengtos, automobilių sandaros, važiuoklės ir transmisijos, variklių TP ir diagnostikos, kėbulų remonto praktinio mokymo dirbtuves, automobilių elektros sistemų, dyzelinių maitinimo sistemų laboratorijos.

Čia yra įdiegta naujausia šiuolaikinė įranga, – variklio galios patikros stendas, šiuolaikinė suvirinimo, darbui su įvairiais metalais jų ruošiniais įranga, moderni kėbulų dažymo kamera, plovykla.

Sektorinio praktinio mokymo centro pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad besimokantieji, naudodamiesi naujosiomis technologijomis ir profesijai reikalinga įranga, įgytų darbo rinkos poreikius atitinkančius praktinius gebėjimus.

KONTAKTAI
KAUNO TECHNIKOS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

Adresas

V. Krėvės pr. 114, Kaunas

El. paštas

centras@kautech.lt

svetainė

www.kautech.lt

facebook

https://www.facebook.com/kautech