Select Page
NexusTruck Service logotype
ALYTAUS KOLEGIJA
Alytaus kolegija
Alytaus kolegija – vienintelė aukštojo mokslo institucija Pietų Lietuvos regione, įkurta 2000 metais. Tačiau kolegijos istorija ir patirtis sukaupta bei vertybės puoselėjamos jau nuo 1960 metų, kai čia buvo įkurtas Alytaus mechanikos technikumas, vėliau reorganizuotas į Alytaus politechnikumą. Keičiantis mokyklos profiliui, vyko visų procesų modernizacija, buvo įgyvendinami dinamiški kokybės užtikrinimo reikalavimai, ženklia tapo akademinės bendruomenės erudicijos ir kompetencijų pažanga.

KOLEGIJOS VIZIJA
Alytaus kolegija – regioninė aukštoji mokykla, aktyviai ir sėkmingai veikianti tarptautinėje ir nacionalinėje erdvėje kaip taikomųjų mokslinių tyrimų bei kultūros centras, puoselėjanti šalies tautinę kultūrą ir tradicijas, socialiai atsakinga ir atvira visuomenei.

KOLEGIJOS TIKSLAS
Alytaus kolegijos pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas asmenims įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, atitinkančius Lietuvos ūkio reikmes, mokslo ir naujausių technologijų lygį; ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis, pasirengusią integruotis į Lietuvos ir tarptautinę rinką. Kolegijoje studentai studijuoja 2 fakultetuose (Sveikatos mokslų ir inžinerijos bei Informacinių technologijų ir vadybos) pagal 11 aukštojo mokslo studijų programų. Alytaus kolegija rengia studentus praktinei veiklai, ugdo jų kūrybines galias, kritinį mąstymą, problemų sprendimo ir dalykinio bendravimo įgūdžius. Tai vykdoma, plėtojant mokslinius tyrimus, brandinant naujas idėjas, kuriant naujas žinias ir praktiškai taikant kitą pažangią patirtį.

MOKYMOSI GALIMYBĖS

Alytaus kolegijoje vykdoma Automobilių transporto inžinerijos studijų programa, kurioje rengiami specialistai, suteikiant jiems inžinerijos mokslo žinių būtinų automobilių techninės priežiūros, diagnostikos bei remonto veiklų valdymui, inžinerinių sprendimų įtakos ir svarbos patikimumo bei funkcionalumo suvokimui bei sudarant sąlygas nuolat tobulinti savo kompetencijas, dirbti komandoje, kūrybiškai, kritiškai mąstyti ir analizuoti, apibendrinti veiklos rezultatus.

Automobilių techninės priežiūros laboratorija
Valdymo sistemų laboratorija

Transporto ir logistikos verslo studijų programoje rengiami specialistai turintys naujausių ir aktualiausių verslo bei vadybos mokslų žinių, gebantys savarankiškai atlikti sudėtingą, asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą planuojant, organizuojant, valdant ir kontroliuojant įmonės transporto ir logistikos veiklos procesus bei kurti, plėtoti bei valdyti transporto ir logistikos verslo įmonę ar jos padalinio veiklą, tinkamai komunikuoti grupėje ir individualiai bendradarbiaujant su partneriais, siekiant užsibrėžtų tikslų, kuriant pozityvią bendravimo aplinką, plėtojant profesinę, asmeninę kompetenciją.

Informacinių technologijų ir vadybos fakultete vykdomos 5 studijų programos: Buhalterinė apskaita, Įmonių administravimas, Informacinių sistemų technologijos, Multimedija ir vizualinė komunikacija, Verslo vadyba. Sveikatos mokslų ir inžinerijos fakultete vykdomos 6 studijų programos: Automobilių transporto inžinerija, Bendrosios praktikos slauga, Kineziterapija, Maisto produktų technologija, Statinių inžinerinės sistemos, Transporto ir logistikos verslas.

Alytaus kolegija įmonėms teikia mokslo taikomosios veiklos, kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo paslaugas, atlieka užsakomuosius taikomuosius tyrimus ir darbus. Įmonėse studentai atlieka praktiką, sudarant trišales praktikų atlikimo sutartis.

KONTAKTAI
ALYTAUS KOLEGIJA

Adresas

Studentų g. 17, Alytus

El. paštas

rastal@akolegija.lt

svetainė

www.alytauskolegija.lt

facebook

www.facebook.com/alytauskolegija.lt